מחלקת תחזוקה

 • יאיר מעטוף
  מנהל מחלקת תחזוקה 
  9728975
  דואר אלקטרוני
  yair@modiin-region.muni.il
 • תמר חדד
  מזכירת  מחלקת תחזוקה 
  9728975
  דואר אלקטרוני
  tamarh@modiin-region.muni.il
 • יחיאל כהן 
  טרקטוריסט 
  9728975
  דואר אלקטרוני
   
 • גיורא חסן 
  מחלקת תחזוקה 
  9728975
  דואר אלקטרוני
   
 • מיכאל בגימוב
  מחלקת תחזוקה 
  9728975
  דואר אלקטרוני
   
 • דני גואטה
  מחלקת תחזוקה 
  9728975
  דואר אלקטרוני
   
 • יגאל אלגאלי 
  מחלקת תחזוקה 
  9728975
  דואר אלקטרוני
   
 • אורי בוקרה
  מחלקת תחזוקה 
  9728975
  דואר אלקטרוני
   
 • עמוס בריגע
  מחלקת תחזוקה 
  9728975
  דואר אלקטרוני
   
 • יוסי סולומון
  מחלקת תחזוקה 
  9728975
  דואר אלקטרוני
   
 • שמואל חסן
  מחלקת תחזוקה 
  9728975
  דואר אלקטרוני