אגף החינוך

נתן ריגלר
מנהל אגף החינוך
natan@modiin-region.muni.il
קבלת קהל:  15:30-08:30
מזכירות האגף: אפרת כהן
טלפון: 03-9722811  פקס: 03-9722812  דוא"ל: efratc@modiin-region.muni.il
 
אגף החינוך במועצה, פועל נמרצות לשדרוג מערכת החינוך מההיבטים השונים, הפדגוגיים והפיזיים.

המועצה הצטרפה לניסוי הרפורמה ומעבר ל-5 ימי לימוד בשבוע, המתבצע בצורה טובה לשביעות רצון המערכת, המנהלים, המורים, ההורים והתלמידים. השינוי לא רק קיצר את שבוע הלימוד והאריך את יום הלמודים, אלא אפשר לנו להטמיע יסודות פדגוגיים, חינוכיים, ערכיים ברמה גבוהה ביותר וחיזקנו את הקשר הטבעי של מערכת החינוך הפורמאלית עם הבלתי-פורמאלית. הצבנו כיעד שנתי את נושא הטיפול בפרט, על כל מרכיביו, כדי לצמצם את הפערים הקיימים במערכת החינוך. והוגדלו התקציבים בנושא, בצורה משמעותית ביותר.

אנו מטפחים את תנועות הנוער ומטמיעים את פעילותם בכל יישובי המועצה.

הפעילות המועצתית מלווה אישית ע"י ראש המועצה מר שמעון סוסן, שמאפשר ודוחף לקידום פרויקטים חינוכיים וכן בזכות שתוף הפעולה ההדוק עם מנהלי האגפים השונים במועצה.