לשכת ראש המועצה

ראשי >אגפים ומחלקות>לשכת ראש המועצה
שמעון סוסן
ראש המועצה
shimon@modiin-region.muni.il
קבלת קהל:  15:30-08:30
מזכירות האגף: אסנת אשואל
טלפון: 03-9722899  פקס: 03-9722822  דוא"ל: osnat@modiin-region.muni.il