קינון ירגזי בישובי החבל

בסיור שהתקיים במושב גימזו בנושאים מוניציפאליים הציץ הראל אמיתי – מנהל מח' התברואה לתוך תיבת קינון של ירגזי.
התיבה כמו תיבות קינון אחרות המפוזרות בכל ישובי המועצה ניתלו לפני מס' שנים במבצע של האגף המוניציפלי להחזרת הירגזים לישובי המועצה.
במסגרת הפרוייקט ניבנו וניתלו כ-1000 תיבות בישובים בחצרות ובמרחבים הציבוריים.
 
הירגזי נחשב ציפור מועילה מאד כנגד מזיקים  בגינה. "המחקר הוכיח שזוג ירגזים, המקנן פעמיים במשך הקיץ ומגדל 10-13 גוזלים חייב ללקט כנימות, עשים, ביצים וזחלים של חרקים קטנים.... מספר עצום של חרקים קטנים, הנאמד במיליונים"
 
עונת הקינון מסתיימת בימים אלו וניתן עדיין למצוא גוזלים בתיבות הקינון.
 
סמדר הכהן                                                      
יעוץ וליווי סביבתי
 

בסיור שהתקיים במושב גימזו בנושאים מוניציפאליים הציץ הראל אמיתי – מנהל מח' התברואה לתוך תיבת קינון של ירגזי.
התיבה כמו תיבות קינון אחרות המפוזרות בכל ישובי המועצה ניתלו לפני מס' שנים במבצע של האגף המוניציפלי להחזרת הירגזים לישובי המועצה.
במסגרת הפרוייקט ניבנו וניתלו כ-1000 תיבות בישובים בחצרות ובמרחבים הציבוריים.
 
הירגזי נחשב ציפור מועילה מאד כנגד מזיקים  בגינה. "המחקר הוכיח שזוג ירגזים, המקנן פעמיים במשך הקיץ ומגדל 10-13 גוזלים חייב ללקט כנימות, עשים, ביצים וזחלים של חרקים קטנים.... מספר עצום של חרקים קטנים, הנאמד במיליונים"
 
עונת הקינון מסתיימת בימים אלו וניתן עדיין למצוא גוזלים בתיבות הקינון.
 
סמדר הכהן                                                      
יעוץ וליווי סביבתי